Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/autoservicepartner/rexautomobile.com/web/Ip/Request.php:244array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/autoservicepartner/rexautomobile.com/web/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/autoservicepartner/rexautomobile.com/web/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Shërbimi i ndriçimit

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

Siguri në rrugë me një çmim të vogël

A e dini se dukshmëria e mirë është faktori më i rëndësishëm kur vozitni automjetin?
Nëse një dritë e frenimit nuk funksionon, aksidentet bëhen pothuajse të pashmangshme. E njëjta gjë vlen edhe për një tregues të gabuar të sinjalizimit të kthesës.

Kontrolloni dhe zëvendësoni llampat e automjetit

Duke parë dhe duke u parë është një aspekt i rëndësishëm i sigurisë rrugore në çdo kohë të vitit. 
Pra, është mirë që dritat e automjeteve të kontrollohen në intervale të rregullta në servis.

  • Testim i llampave, duke përdorur teknologjinë më të fundit
  • Llampat e automjeteve në cilësinë më të mirë nga Bosch