OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

REX Automobile - Këshillimi për goma

Sa është i rëndësishëm presioni i duhur i gomave?

Sa është i rëndësishëm presioni i duhur i gomave?

Presioni i ajrit të gomave ndikon shumë gjatë vozitjes. Presioni shumë i vogël i gomave rritë distancën e frenimit dhe kështu rruga e frenimit zgjatet dhe për shkak të ferkimit me tokën gomat konsumohen me shpejtë. Presioni i ulët i gomës rritë rezistencën e rrotullimit të gomës kjo ndikon dhe në konsumin e karburantit.

Cili është dallimi i gomës së dimrit nga goma e verës?

Me gomat verore në rrugën e mbuluar me borë, vetem pas 43m, një automjet ndalohet, i cili po udhëton në 50 km/h.
Me goma të dimrit, merr vetëm 35m për një ndalesë, që është dallimi 7m më pak. Sepse në temperaturë nën 7°C, gomat e verës nuk ofrojnë në ndalesën e duhur. Gomat e dimrit, nga ana tjetër, kanë një përbërje gome të veçantë, si dhe një profil më të ashpër dhe më të thellë, që falë dhëmbëve të gomës shtesë, siguron një rrokje më të mirë në rrugë.

Gomat e duhura për tërë vitin

Sipas statistikave, rreziku i aksidentit në dimër është gjashtë herë më i lartë se në verë.
Pra, para se të hyni në automjetin tuaj, t'i kushtoni vëmendje kushteve atmosferike dhe të përmirësoni kohën e duhur për gomat e dimrit.
Sa është i rëndësishëm presioni i duhur i gomave?

Presioni i ajrit të gomës ndikon shumë gjatë vozitjes. Presioni shumë i vogël i gomave rritë distancën e frenimit dhe kështu rruga e frenimit zgjatet, dhe për shkak të ferkimit me tokën gomat konsumohen me shpejtë. Presioni i ulët i gomës rritë rezistencën e rrotullimit të gomës kjo ndikon në konsumin e karburantit.Nëse presioni i gomave është shumë i ulët, rreziku i sigurisë rritet në çdo udhëtim.

  • Distanca e frenimit të automjetit zgjatet
  • Ngrohja e tepruar rritë rrezikun e dëmtimit të gomave

Si pastrohen gomat ?

Zakonisht pastroni automjetin tuaj nën presion të lartë...
Kujdes duhet të ushtrohet sidomos kur pastroni gomat me një presion të lartë. Një presion i nxehtë i ujit i drejtuar në një pikë nga një distancë e shkurtër mund të shkaktojë dëme. Për shkak se presioni i ndikimit rritë temperaturën në materialin e gomave, forma e gomës formon flluska të vogla dhe kështu humbet forcën e saj. 
Pasojat: Në ngarkesë të lartë ose me shpejtësi të lartë, goma papritur mund të shpërthejë. 

Kur duhet të ndërrohen gomat?

Ekzistojnë tre faktorë që duhet të merren parasysh kur ndërrohen gomat: mosha, thellësia e shkeljes dhe dëmtimi i saj. Përveç kësaj, aplikohet një thellësi minimale e përshkruar ligjërisht e profilit prej 1.6 mm. Rekomandimi ynë: zëvendësoni gomat e verës tashmë në 3 mm dhe gomat e dimrit më së voni në thellësinë e profilit 4 mm. Nëse gomat janë më të vjetër se 10 vjet, ato gjithashtu duhet të ndërrohen edhe nëse profili duhet të jetë ende mjaft i thellë. 

Një kontrollë e saktë: 

Vendosni një monedhë euro 2, - Euro (1, - Euro, monedhë për gomat e verës) në brazdë me thellësinë më të ulët të shkeljes. Nëse unaza e yllit nuk është më e dukshme, goma është ende e mirë. 


Si të ruhen gomat ?

Nëse preferoni të ruani goma në shtëpi, duhet të respektoni rregullat themelore:

  • Ruani gomat në një vend të thatë, të errët, të freskët dhe të ajrosur. 
  • Gomat pa rrota ruhen gjithmonë në këmbë.