OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

Shërbimi REX Automobile - Menaxhimi i cilësisë

Cilësi e shkëlqyer në çdo hap

Cilësi e shkëlqyer në çdo hap

REX Automobile qëndron për cilësi të jashtëzakonshme me produktet e Bosch-it. Themeluesi i kompanisë, Robert Bosch ishte gjithmonë në kërkim të përmirësimeve të mëtejshme. Motoja e tij e cilësisë mbetet motivimi ynë: "Nëse ndalon të përmirësosh, ke ndaluar të jesh i mirë!"

Cilësi e shkëlqyer në çdo hap

Cilësia jonë mund të definohet nga produktet tona të klasit të parë, shërbimi profesional dhe mirpritja e klientëve. Ne bëjmë automjetin tuaj e rregullojmë në kohën më të shkurtër që është e mundur.
Standardet tona dhe proceset na ndihmojnë për të siguruar që gjithmonë mund të ofrojmë zgjidhjen më të mirë për ju. Kontrollet e rregullta të cilësisë sigurojnë rezulatet më të mira për ju. 

Diagnostikimi i automjeteve

Ne përdorim teknikat më të fundit të testimit dhe sistemet digjitale të informacionit. Ky kombinim ideal siguron diagnostikim sistematik të automjeteve dhe punë të kualifikuar të riparimeve. 

Përparësitë:

  • Diagnozë e gabimeve e shpejtë dhe të saktë.
  • Kurseni kohë dhe para me riparime të shpejta dhe efikase.

Trajnimi i vazhdueshëm na bënë më të avancuar

Stafi ynë i mekanikëve është i pajisur me teknologjinë moderne të automjeteve të ofruara nga Bosch Car Service,  dhe siguron trajnime të nevojshme të mekanikëve tanë.
Në trajnimet të orientuara drejt praktikës me teknologji të testimit të fundit, mekanikët tanë fitojnë njohurit e nevojshme për të zotëruar të gjitha sfidat diagnostifikuese të automjetit sot dhe në të ardhmen.

Përveç kompetencës teknologjike, ne gjithashtu trajnojmë të gjithë stafin tonë për t'iu përgjigjur gjithmonë nevojave të klientëve tanë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu ne përmbushim premtimin tonë unik të shërbimit.

Përparësitë:

  • Njihuni me profesionistët e trajnuar të automjetit.
  • Përfitoni nga qëndrimi ynë pozitiv ndaj shërbimit.

Strategjia jonë e cilësisë siguron përmirësim të vazhdueshëm

Standardet dhe proceset tona të cilësisë rregullisht mbikqyren nga profesionistë të jashtëm. Masat që rezultojnë na sigurojnë që ne po përmirësohemi vazhdimisht në punën tonë, dhe ato na mundësojnë që të ruajmë cilësinë e shkëlqyer të shërbimit tonë dhe të mos lëmë asnjë problem të automjetit tuaj të pazbuluar. 

Përparsitë:

  • Ju mund të mbështeteni në cilësinë tonë të lartë të shërbimit  për inspektimet e automjeteve, sipas specifikave të prodhuesit si dhe diagnostifikimin profesional.
  • Ju mund të mbështeteni në përvojën tonë shumëvjeçare për kërkesat tuaja.