OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

REX Automobile - Udhëzuesi i dimrit

Çfarë nuk duhet të mungojë në bagazh te automjetit?

Çfarë nuk duhet të mungojë në bagazh te automjetit?

Për të pastruar makinën nga dëbora dhe akulli duhet të keni gjithmonë një dorezë bore. Që të merrni gjithmonë rrugëtimin edhe në kushte të vështira të borës, zinxhirët e dëborës duhet t'i keni gjithmonë me vete, kabllo për bateri, nëse makina juaj apo ndonjë makinë tjetër do të ketë vështirësi për ndezje.

Pse cilësia e fshesave të xhamave është e rëndësishme ?

Një pamje e mirë varet kryesisht nga cilësia e fshisave të xhamave. Një fshirëse duhet të mbijetojë më shumë se 750,000 periudha fshirëse. Kjo korrespondon me një sipërfaqe prej rreth 60 fusha futbolli.
F
shesat e xhamit duhet të përballojnë edhe kushtet më ekstreme:

 • Lëvizjet e temperaturës në mes të -30 ° C dhe 80 ° C në rrezet e diellit direkte
 • Mbetjet e insekteve dhe të akullit

 

Çfarë nuk duhet të mungojë në bagazh ?

Ju duhet të keni këto gjëra gjatë çdo udhëtimeve: 

 • Dorezë bore - për të pastruar xhamin e makinës tuaj gjatë kohës së dimrit nga dëbora dhe akulli
 • Zinxhirët e dëborës - që të merrni rrugëtim dhe në kushte veçanërisht të vështira të dëborës.
 • Kabllo për bateri - nëse makina juaj apo ndonjë tjetër makinë do të ketë vështirësi për ndezje. 

Çfarë duhet të dini për kabllot ndezëse

 • Të dy bateritë duhet të kenë të njëjtin tension të vlerësuar (12 volt).
 • Nuk duhet të ketë kontakt trupor ndërmjet automjeteve

Rendi i duhur është i rëndësishëm: 

Bashkangjisni terminalin e kuq (A) në terminalin pozitiv të baterisë së zbrazët.
Lidhni terminalin e kuq (B) në terminalin pozitiv të baterisë së plotë.
Montoni terminalin e zi (A) në terminalin negativ të baterisë së plotë.
Lidheni mbajtësin e zi (B) në motor (Kujdes: mos e lidhni pirunin në polin negativ të baterisë së shkarkuar, përndryshe gazrat shpërthyese mund të ndezen nga shkëndija).
Ndizeni motorrin.
Hiqni terminalet në mënyrë të kundërt.

Si të kaloni dimrin në mënyrë të sigurtë

 Për të trajtuar lehtë situatat kritike gjatë dimrit, duhet të vini re pikat e mëposhtme:

 • Ju duhet të përshtatni sjelljen tuaj të vozitjes me kushtet e motit
 • Kushtojini vëmendje ndryshimit të kushteve të rrugës (lagështis, acarit, borës etj.) sepse këto shpesh janë shkaktari kryesor i aksidenteve
 • Kur vozisni në akull dhe mbi mbulimin e borës së mbyllur, aderimi i gomave do të zvogëlohet dhe distanca e frenimit do të rritet.
 • Rregulloni shpejtësinë në kushtet e jashtme dhe mbani një distancë më të madhe mes automjeve që gjenden në trafik.

Çfarë duhet të keni kujdes për makinën me zinxhirë dëbore?

Në kushte ekstreme të motit, edhe gomat e dimrit më të mira mund të bëjnë pak. Nëse dëshironi të vendosni zinxhirët e dëborës atëherë duhet t'i kushtoni vëmendje pikave vijuese: 

 • Madhësia e zinxhirit duhet të jetë e kombinueshme me gomat e automjetit tuaj.
 • Ruani zinxhirët brenda mundësive të automjetit.
 • Asnjëherë mos vozitni më shpejtë se 50km/h me zinxhirë. 

Si të siguroheni gjatë dimrit

 • Vozisni me drita gjatë ditës
 • Para se të filloni rrugëtimin, pastroni të gjitha dritaret dhe pasqyrat, nga akulli dhe bora
 • Përdorni vetëm llampat e pasme të mjegullës me një shikueshmëri më të vogël se 50m
 • Përdorni fshesat e xhamave
 • Mbulo xhamin me fletë izoluese, para dhe të pasmë të makinës suaj kur parkoni automjetin
 • Kontrolloni, plotësoni sistemin e ujit të xhamave dhe antifrizin