OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

Shërbime profesionale nga ne

Servisimi i klimës

Servisimi i klimës

Filloni verën freskët! Mbushja e klimës € 35.00

Frena dhe disqe

Frena dhe disqe

Kontrolloni rregullisht gjendjen e të gjitha komponentëve të sistemit të frenimit të automjetit tuaj.

Shiko më shumë
Riparimi i xhamit

Riparimi i xhamit

Në rast të dëmtimit të xhamit të përparmë për një riparim profesional duhet të konsultoheni me një specialist pa vonesë.

Shiko më shumë
REX Automobile

REX Automobile

Ne ju ofrojmë këshillim, riparim dhe mirëmbajtje, të gjitha në një vend, me pjesë origjinale për të gjitha modelet e automjeteve. Garancioni 1 vjeçar për pjesët, paraqet një siguri shtesë për klientin dhe veturën e tij. Tek ne, ju do të keni siguri dhe partneritet të besueshëm të cilët kujdesen për automjetin tuaj!

Shiko më shumë


Nëse automjeti juja ka nevojë për riparim,mirmbajtje ose është koha të bëhet kontrollimi i tij,caktoni një termin në servisin tonë,ku mundë të kryeni të gjitha shërbimet.

Shërbimi i inspektimit

Çdo inspektim në servisin tonë bëhet sipas specifikave të prodhuesit të automjetit.
Mekanikët tanë kontrollojnë të gjithë komponentët dhe inspektojnë të gjtihë sistemin e automjetit, për sigurinë tuaj.Kontrollimi i partikël filterit

Një nga komponentët mekanike më të rëndësishme të automjetit tuaj është sistemi i partikël filterit.
Nëse partikël filteri është i nxënë ose defekt, ai jo vetëm që rritë konsumin e karburantit, por mund të vie edhe deri tek dëmtimi i motorrit të automjetit.

Kontrollimi i klimës

Sistemi i klimës që të jetë vazhdimisht në funksion të mirë, duhet të kontrollohet dhe mirmbahet në mënyrë të rregullt.
Gasi i klimës së automjetit çdo vit humbet deri në 8%.Filtri i klimës me karbon

Filtrat e klimës me karbon ofrojnë mbrojtje shtesë kundër erërave të kqija dhe gazrave të dëmshëm për shendetin e njeriut .
Filtri i klimës nga Bosch, në mënyrë efikase parandalon alergjit nga poleni, po ashtu dhe bakteret para se të arijnë në brendësi të automjetit.