Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/autoservicepartner/rexautomobile.com/web/Ip/Request.php:244array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/autoservicepartner/rexautomobile.com/web/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/autoservicepartner/rexautomobile.com/web/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Riparimi i xhamit

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

Këshilla për xhamin e përparmë

Dëmtimi i xhamit është i mundur të riparohet, i nënshtrohet rregullave ligjore dhe kufizimeve teknike. 
Xhamat mund të riparohen duke përdorur produktet speciale. 
D
uhet të keni parasysh tre kufizime të rëndësishme:

  • Dëmtimi nuk duhet të kalojë diametrin e një monedhe prej 2 eurosh. 
  • Distanca në buzë të dritares duhet të jetë së paku 10cm. 
  • Dëmtimi i xhamit nuk duhet të jetë i lagur nga uji, ose shiu.