OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

Këshilla për xhamin e përparmë

Dëmtimi i xhamit është i mundur të riparohet, i nënshtrohet rregullave ligjore dhe kufizimeve teknike. 
Xhamat mund të riparohen duke përdorur produktet speciale. 
D
uhet të keni parasysh tre kufizime të rëndësishme:

  • Dëmtimi nuk duhet të kalojë diametrin e një monedhe prej 2 eurosh. 
  • Distanca në buzë të dritares duhet të jetë së paku 10cm. 
  • Dëmtimi i xhamit nuk duhet të jetë i lagur nga uji, ose shiu.