OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

OFERTA JONË ËSHTË CILËSIA

Një jetë e gjatë për makinën tuaj

Çdo automjet ka numër të madhë të pjesëve, dhe janë produkte të cilat kanë konsum të natyrshëm nga përdorimi i përditshëm i makinës. 
Kjo vlenë edhe për disqet e frenave, korrozioni i sistemit të aksit ndikon në vajin e transmisionit. Megjithatë, për shkak se ky lloj nuk është gjithmonë i dukshëm menjëherë, është mirë që të keni makinën tuaj për të rregulluar rregullisht. Përndryshe dëmet që ju shfaqen mund të çojë në riparime të shtrenjta ose gabime të papritura të cilat mund të ju rrezikojnë jo vetëm juve, por edhe vozitësit e tjerë të rrugë.

Mirëmbajtja dhe riparimi i sistemit të frenimit

Një sistem frenimi që funksionon në mënyrë të mirë është jetësore jo vetëm për ju, por edhe për të gjithë përdoruesit e tjerë gjatë rrugës. Jeni të sigurtë nëse kontrolloni gjendjen e të gjithë automjetit dhe sistemeve në intervale të rregullta.
Mirëmbajtja në servisin tonë është e garantuar për të ju siguruar juve  siguri. Tek ne kontrollohet gjendja e të gjitha pjesëve të automjetit, p.sh. frenat, disqet e frenave dhe vaji i frenave, po ashtu bëjmë ndërrimin e tyre në kohën kur është e nevojshme.

  • Program i plotë në cilësinë e prodhuesit origjinal të pajisjeve
  • Teknologjia e testimit për diagnozën dhe riparimin e gabimeve

Këshilla jonë:

Efiçienca e dobët e frenimit, mund të jetë për shkak të vjetërsisë së tepërt të vajit të frenave ose lagështis në sistemin e vajit. 
Ne rekomandojmë për sigurinë tuaj që të ndërroni vajin e frenave në veturën tuaj çdo 2 vite.